• email icobiuro@projekty-losinski.pl
  • phone ico (+48) 609 870 144
  • pin ico Udorpie ul. Akacjowa 13, 77-100 Bytów

Projektant budownictwa lądowego,
Kierownik Budowy

Kontakt

Wszystkie Formalności Załatwimy za Ciebie

Kim jesteśmy

Grzegorz Łosiński, urodzony 15.03.1983r. w Bytowie. W 2002r. ukończyłem Liceum Ogólnokształcące w Bytowie. W 2007r. ukończyłem Wydział Inżynierii Lądowej w Gdańsku z tytułem magistra inżyniera. W 2007r. rozpocząłem pracę w bytowskim biurze projektowym, gdzie uzyskałem doświadczenie wiedzę praktyczną uzupełniającą zdobyte wykształcenie akademickie. W 2010 uzyskałem uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i zostałem członkiem Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku. Z chwilą uzyskania uprawnień budowlanych rozpocząłem samodzielną pracę na rynku bytowskim. W 2013r założyłem własną firmę pod nazwą: PRACOWNIA PROJEKTOWA GRZEGORZ ŁOSIŃSKI. Świadczę usługi projektowe i kierownicze głównie na terenie powiatu bytowskiego.

Zakres usług firmy:
Podstawowa idea firmy: Wszystkie formalności załatwiamy za Ciebie.
Świadczę usługi od 2007r i w miarę rozrostu firmy zauważyłem dominującą zależność, że coraz więcej klientów oczekuje pełnej kompleksowej obsługi inwestycji. Wiedza, czas oraz wykaz niezbędnych decyzji w dzisiejszy procesie inwestycyjnym jest tak obszerny, że większości Nas nie stać na to. Dużo prościej i szybciej jest zlecić całościowe zadanie jednej firmie, która będzie odpowiadała za zadanie od początku do końca.

Krótkie streszczenie podstawowego procesu inwestycyjnego:
1. START-Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
Decyzja pokazuje wielkość, gabaryty i rodzaj zabudowy na danej działce inwestycyjnej.
2. Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci
    2.1. Elektrycznej
    2.2. Wodociągowej
    2.3. Sanitarnej
    2.4. Gazowej
    2.5. Teleinformatycznej
3. Uzyskanie decyzji na zjazd a drogi publicznej
4. Wykonanie mapy do celów projektowych
5. Sporządzenie dokumentacji budowlanej wielobranżowej
6. Uzyskanie pozwolenia na budowę
7. Powołanie kierownika budowy
8. Wytyczenie geodezyjne budynku
9. Nadzór nad budową
10. Odbiór budynku
    10.1. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
    10.2. Dziennik budowy
    10.3. Protokoły gestorów sieci
    10.4. Protokoły systemu wentylacji
    10.5. Świadectwo charakterystyki energetycznej
11. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie-KONIEC-

Jak widać kompletny proces inwestycyjny to zagadnienie wymagające przede wszystkim wiedzy i czasu. Rozrost biurokracji i intensywny tryb pracy sprawił, że Inwestor żąda uzyskania wszelkich niezbędnych formalności w Jego imieniu.
Moja firma wychodzi Wam z propozycją.

PAMIĘTAJ: Zadaniem Inwestora jest cieszyć się i ekscytować wznoszeniem budynku. Problemy i utrudnienia pozostawić u fachowców.

Nasi partnerzy

partner 1 partner 2 partner 3 partner 4