• email icobiuro@projekty-losinski.pl
 • phone ico (+48) 609 870 144
 • pin ico Udorpie ul. Akacjowa 13, 77-100 Bytów

Projektant budownictwa lądowego,
Kierownik Budowy

Kontakt

Wszystkie Formalności Załatwimy za Ciebie

Obsługa formalna inwestycji

Proces inwestycyjny związany ze wznoszeniem nowego budynku wymaga od Inwestora uzyskania nie tylko decyzji pozwolenia na budowę i użytkowanie ale wielu rozmaitych pism:

Oferujemy Państwu:

 • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
 • Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci
  • Elektrycznej
  • Wodociągowej
  • Sanitarnej
  • Gazowej
  • Teleinformatycznej
 • Uzyskanie decyzji na zjazd a drogi publicznej
 • Wykonanie mapy do celów projektowych
 • Sporządzenie dokumentacji budowlanej wielobranżowej
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę
 • Powołanie kierownika budowy
 • Wytyczenie geodezyjne budynku
 • Nadzór nad budową
 • Odbiór budynku
  • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
  • Dziennik budowy
  • Protokoły gestorów sieci
  • Protokoły systemu wentylacji
  • Świadectwo charakterystyki energetycznej
 • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
 • Wpis do ksiąg wieczystych

Nasi partnerzy

partner 1 partner 2 partner 3 partner 4